Selasa, 22 Julai 2008

berkhidmat untuk negaraSekarang aku bertugas di bahagian "PADDY, INDUSTRIAL CROPS AND FLORICULTURE DIVISION"

objektif kami semua adalah

i. Menjana perkembangan jumlah pengeluaran padi bagi memenuhi dasar tahap saradiri (SSL) pada paras 90% dengan jumlah pengeluaran sebanyak 2.4 juta m/ton beras menjelang tahun 2010.

ii. Menjana perkembangan jumlah pengeluaran pada kadar 10% setahun dengan sasaran purata pengeluaran padi sebanyak 6.5 tan/ha bagi kawasan dalam jelapang dan 5.5 tan/ha bagi kawasan luar jelapang menjelang tahun 2010.

iii. Memajukan perusahaan komoditi tanaman industri, tanaman herba dan rempah ratus, tanaman / perusahaan berpotensi dan bunga –bungaan untuk pasaran dalam negara dan eksport.

iv. Mempromosi pendekatan pengurusan tanaman yang mapan dan berdayamaju dengan mengadaptasi langkah amalan pertanian baik (Good Agriculture Practice) dalam pengeluaran produk berkualiti dan selamat kepada pengguna.

segala pertanyaan berkaitan tanaman (as above) boleh la berhubung dgn saya di
roma@doa.gov.my atau di wbsite jabatan - http://www.doa.gov.my/.